Regler för åldersdispenser

Åldersdispenserna gäller fr.o.m januari t.o.m 31:e december.
Detta gäller inte spelare som är registrerade/licensierade fr o m 15 år. Då gäller seniorfotbollens regler. Har ni frågor om dessa, vänligen kontakta TK. Dispens söks genom att fylla i en blankett som finns här nedan. Alla ansökningar ska vara fullständigt ifyllda med information om antal spelare i befintlig trupp, vad som finns att tillgå underifrån och undertecknade av behörig föreningstecknare, som ordförande kassör eller liknande. De mailas till: barnochungdom@gmail.com från ert kansli eller er föreningsansvarig.

Dispensansökan ska vara oss tillhanda i god tid då vi behöver 10 dagar för administrering.
Det kostar 300 kr för en enskild dispens och 1000 kr för en lagdispens och faktureras föreningen.

Åldersdispens till Futsal: BFF har en generell regel som tillåter 2 överåriga spelare (1år) i varje lag, endast en överårig spelare på planen åt gången.

Det är ledarens ansvar att informera motståndare om eventulla dispenser i god tid innan matcher. Beviljade dispenser skall medtagas vid varje tillfälle och uppvisas för motståndaren. Om dispensen inte är med och uppvisas får inte spelare spela. Ett tips kan vara att skriva ut dispensen och lägga i sjukvårdsväskan och att ge en extra till spelaren som denne kan ha med i sin egen väska. Det går också bra att ha den tillgänglig på mobilen för att visa upp för motståndarlag och domare.

Gällande dispensansökningar 2021 i barn o ungdomsfotbollen 8-14 år.

Barn o ungdomskommittén har beslutat att dispenser endast ges till spelare med sociala och/eller särskilda skäl.

Med särskilda skäl menas bl.a.
•Finns inget äldre lag att spela i.
•Finns inga spelare att fylla på med underifrån.

Med sociala skäl menas bl.a.
•Spelaren går i samma klass som övriga spelare i laget (t.ex. om man börjat ett år senare)

Man lånar underifrån i första hand.

Alla dispensansökningar behandlas individuellt.

OBS! Dispenserna ska skickas i god tid innan anmälningstiden för serierna gått ut. Anmälningstiden för serierna är mellan 2021-01-04 - 2021-01-31 (seriespel).

Förtydligande gällande enskilda dispenser:

5-mot-5 lagen

Det krävs inga dispenser för sammandragsspel, 8-9 år. Det är ledarens ansvar att i första hand lyfta yngre spelare. I andra hand använda sig av äldre spelare som ligger så nära som möjligt i spelarutveckling. Obs! Det är väldigt viktigt att informera motståndarlagen om att överåriga spelare finns med i laget.

7-mot-7 och 9-mot-9 lagen

2 spelare med dispens får samtidigt vara på planen, övriga med dispens tillåts vara avbytare.


Förtydligande ang. s.k. lagdispenser

Lagdispensen är en möjlighet för föreningar med mycket begränsat antal barn i en åldersgrupp. Det kan även vara en förening med fåtal äldre som inte har något annat lag att spela i.
Alla spelare som ska ingå i lagdispensen ska finnas angivna med födelsedata i samma ansökan.
Föreningens alla spelare ska redogöras för med antal, t.ex. 3st 04:or, 4st 05:or, 3st 06:or. Vi vill veta att det inte finns något äldre lag som spelarna kan spela i, därför vill vi ha en helhetsbild av antal barn i olika åldrar i föreningen.
Om inget maxantal av överåriga spelare anges i dispensen innebär lagdispensen att föreningen fritt får disponera antalet överåriga spelare på planen.

För både enskilda och lag dispenser gäller följande:

Dispensen dras in vid missbruk.
En dispens skall vara en möjlighet för fler att spela, inte bidra till att några spelar mindre.

Blankett för ansökan om dispens finns här:
Ansökan åldersdispens

Ansökan lagdispens