Fogismanualer

Vår ambition är att allteftersom fylla på med manualer för till exempel Fogis m.m. här.
FOGISMANUALER
Anmälan av lag till Bohusläns FF
Att skapa ny person (PDF-dokument, 164 kB)
Ändra kontaktperson i laget
Förstagångs licensiering (PDF-dokument, 150 kB)
Elektronisk övergång (PDF-dokument, 2,9 MB)
Elektronisk domarrapport (PDF-dokument, 451 kB)