Domarkommittén (DK)

Uppdraget i DK är i huvudsak planerande och beslutande för all domarverksamhet. I detta ingår:

  • Klassificering
  • Matchtillsättning
  • Utbildning och Fortbildning
  • Observatörsverksamhet
  • Rekrytering
  • Ansvar för domarklubbsverksamhet
  • Attityder och samspel
  • DK är rådgivande i ersättningsärenden

Ordföranden har en övergripande roll med ansvar för ekonomin. Ansvarsområden i övrigt är observatörsverksamheten, domartillsättning, hemsidan/fogis, utbildningsansvarig, rekryteringsansvarig samt utvecklingsansvarig.

DK sammanträder cirka en gång/månad totalt 11 gånger om året. Mötena handlar om avrapportering från respektive områdesansvarig samt beslutsfattande.

DK:s arbete är starkt kopplat till BFF:s Vision.

DK:s mål: Rekrytera och behålla domare, utveckla kommitténs arbete samt arrangemangsfokus vid fortbildning och utbildning . Ökat fokus på gruppen föreningsdomare.

Vi som ansvarar för domarverksamheten