Domarersättningar 2020

Domarersättning 2021

Arvoden Futsal 2020-20201

Arvoden SvFF 2020

Utbetalning av domarersättning
Föreningen har sex dagar på sig att betala ut ersättning till domare. Har detta
inte gjorts ska domaren först kontakta föreningen ifall det blivit någon miss,
hjälper inte det kontaktas BFF:s kansli som då betalar ut ersättningen - den
10:de eller 25:e varje månad görs arvodesutbetalningar. Därefter kräver BFF
in pengarna från föreningen.