Domarutbildningen

Domarutbildning

Som matchledare ser domarna till att reglerna efterlevs och att det råder god stämning på planen. Fotboll är inte på liv och död men det är ofta en balans på lek och allvar. Utan duktiga matchledare kan den balansen bli svår att upprätthålla. I Sverige har vi en stolt domartradition och svenska domare uppmärksammas ofta internationellt. Framgångarna på domarsidan är frukten av en väl fungerande domarutbildning som du kan läsa mer om nedan. Precis som på tränarsidan är domarutbildningen indelad i steg som leder från grund- upp till elitnivå. Som domare genomgår man även årlig fortbildning för att behålla sin licens. Det är en nödvändighet bl.a. för att regler och tolkning av dessa förändras mellan åren.

Är du intresserad av att bli fotbollsdomare? Kontakta domaransvarig i ditt distrikt för mer information.

Utbildningsstegen

Det finns utbildningsprogram för manliga domare, kvinnliga domare, assisterande domare (tidigare linjedomare) samt för kurs- och matchinstruktörerna (de som i sin tur utbildar domare). Förutom de olika utbildningsstegen sker årlig fortbildning.

Ungdomsdomarutbildning

Krav på förkunskaper: Inga krav på förkunskaper. I vissa distrikt finns en nedre åldersgräns.

Ger behörighet för: Att döma högst ungdomsfotboll, 7- och 11-manna.

Steg 1

Krav på förkunskaper: Inga krav på förkunskaper. I vissa distrikt finns en nedre åldersgräns.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 6 Herr och Division 3 Dam samt vara assisterande domare i högst Division 4 Herr och Division 2 Dam.

Steg 2

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 1 och bedömts vara lämplig av sitt distrikt.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 4 Herr respektive Division 2 Dam, samt vara assisterande domare i högst Division 2 Herr respektive Division 1 Dam.

Steg 3

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 2, samt bedömts vara lämplig av sitt distrikt och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 3 Herr respektive Division 1 Dam.

Steg 3 AD

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 2, samt bedömts vara lämplig av sitt distrikt och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att vara assisterande domare i högst Division 1 Herr respektive Damallsvenskan.

Steg 4

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 3, samt bedömts vara lämplig av sin regioncoach och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 1 Herr respektive internationella dammatcher.

Steg 4 AD

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 3 AD, samt bedömts vara lämplig av SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att vara assisterande domare i högst internationella herr- respektive dammatcher.

Steg 5

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 4, samt bedömts vara lämplig av coachen i Division 1 och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst internationella herrmatcher.

Utbildningsstege