Barn & Ungdomsdomarutbildning Fotboll

Utbildning av Barn och Ungdomsdomare Fotboll
Inom Barn och Ungdomsfotboll är det krav på att domarna skall vara utbildade

 • Domarna måste också fortbildas varje år
 • De som dömer 5 mot 5 och 7 mot 7(barnfotboll upp tom 12år) kallas Barndomare
 • De som dömer 9 mot 9(Ungdomsfotboll upp tom 13-14år) kallas Ungdomsdomare
  (Dessa får även döma 5 mot 5 och 7 mot 7)

För att underlätta och inte sätta för stor press på domarna är rekommendationen att man är minst 2 år äldre än spelarna i de lag man skall döma

Barndomarutbildning tar ca 3timmar och detta kan föreningarna själva göra, om de har lämpliga personer. Utbildningsmaterialet är utformat så att det skall kunna användas av personer med viss domarerfarenhet men ingen särskild instruktörsutbildning.
Webbportalen är ett viktigt hjälpmedel för den som håller i utbildningen för att kunna visa videoklipp, men se gärna till att även deltagarna eller åtminstone någon i föreningen har tillgång till webbportalen.
Om föreningen själv vill genomföra Barndomarutbildning, skall de kontakta BFF:s kansli för att få utbildningsmaterial för kursen. Regelböcker beställs från SISU idrottsböcker.
För att utbildningen skall vara godkänd måste föreningen skicka in en lista på kursdeltagarna
till BFF:s kansli efter genomförd kurs.
Kansliet kommer sedan att skicka ut domarlegitimationskort till föreningen.

Ungdomsdomarutbildningar genomförs av BFF:s Föreningsdomarinstruktörer,  kostnad 500:-/förening och tar ca 6 timmar. Rekommendationen är att genomföra den under en heldag(kan delas upp på två tillfällen också).
OBS! BFF:s Föreningsdomarinstruktörer kommer i första hand inrikta sig på att hjälpa till med Ungdomsdomarutbildningar och i mån av tid även med barndomarutbildning.

Föreningen som vill utbilda barn eller ungdomsdomare med hjälp av BFF:s instruktörer skall:

Kontakta någon av BFF:s Föreningsdomarinstruktörer nedan:
(instruktörskostnad 135kr/tim. + resekostnad 25kr/mil)

Norra Håkan Skenhede hakan@skenhede.com 0706-256916
Norra Tony Hansson tony.w.hansson@gmail.com 0727-221416
Uddevalla Linnea Samuelsson smurfan02@live.se 0730-434911
Uddevalla Samuel Fredgren samuel-f@live.se
0727-229936
Södra Ergyn Plavci ergyn99@hotmail.com 0730-931266
Södra Simon Ronquist simon.ronquist@hotmail.com 0725-539759
Södra Jörgen Hjelm jorgen.hjelm@outlook.com 0729-707772
Södra Frida Oscarsson frida.oscarsson@gmail.com 0737-866338

Informera om:

 • Antal kursdeltagare och om utbildningen gäller Barn eller Ungdomsdomare
 • Gäller utbildningen nya domare eller fortbildning
 • Om det finns möjlighet till praktisk domarträning vid utbildningen

Bestämma datum tillsammans med instruktören

Boka lokal med projektor eller tv och med tillgång till internet(delvis web baserat utbildningsmaterial)

Beställa utbildningsmaterial från SISU idrottsböcker:

OBS! beställ materialet i god tid innan kursen!

 • Barn & Ungdomsdomar utbildning(106kr)
  (Denna är web baserad och ger möjlighet till information, samt självstudier)
 • Fotbollsregler Barn & Ungdomsdomare(40kr)

Förbereda en lista på kursdeltagare

 • Listan skall lämnas till instruktören vid kursstart
 • För Barndomare skall namn, födelse data(YYMMDD), mobil och mail fyllas i
 • För ungdomsdomare skall alla uppgifter på listan fyllas i

Tillse att minst en ledare från föreningen är med under hela kursen

Efter genomförd kurs kommer Bohusläns fotbollförbund att göra följande:

 • Arkivera listor på kursdeltagare. Ungdomsdomare kommer att läggas in i fogis
 • Skicka ut domarlegitimationer till föreningen
 • Skicka ut en faktura till föreningen för utbildningen gällande instruktörsarvode och reseersättning