SMS-rapportering

1. För att rapportera ett resultat via SMS skriver man in matchnummer (xxxxxxxxx), antal hemmamål (hm) och antal bortamål (bm). På följande två sätt kan man skriva i SMS:et:
xxxxxxxxx hm-bm
xxxxxxxxx hm bm
2. SMS:et skickas sedan till följande telefonnummer: 0730 126 126

Alla domare har 2 timmar på sig efter spelad match att sända SMS:et.

TK har beslutat att ta ut en straffavgift på 300 kr om matchen inte är SMS-rapporterad i tid. (De flesta andra distrikt tar sedan flera år tillbaka ut en avgift på 500 kr.)