Fotbollssarger

Sargen kan placeras på nästan vilket underlag som helst,
gräs, grus, asfalt, golv m.m. bara det är plant underlag.

Gör en turnering i samband med fotbollsskolan,
föreningsdagen
, eller vid festival, karneval, marknad
i skolan, på företaget eller på gården.

Stora sargen

Små sarger

Monteringsanvisningar små sarger:
https://www.youtube.com/watch?v=S8xNPTnSSwg

Info om BFF sargen:

Invändig storlek sarg 1 och 2
Sarg 1: 25 x 12,5 m Sarg 2: 20 x 10 m
Sargdiameter: 56 cm
Mål invändig storlek: 4 x 1,5 m
Vikt: 120 kg
Montering: 4 sektioner som länkas samman
Färger: Vit och blå (BFF:s färger)
Transport:

Släpkärra (ordnas själv av beställaren)

Kompressor medföljer: 220 V

Hyreskostnad:

500 kr per tillfälle - 2 dagar.
200kr per dag från 3:e dagen