Ny vecka och nya utmaningar!

En lägesrapport från Kansliet i Henån.

Hej!
Här kommer en påminnelse från Henån, Läs nedan om olika riktlinjer som styr nuvarande aktiviteter, och vill du diskutera detta, så bara hör av dig till mig.
Micke Wireby, Kanslichef, 0304-302 00

Träningsmatcher och läger – alla typer.
Träningsmatcher är inte tillåtna. Vare sig utomhus, inomhus, mellan olika lag eller mellan olika träningsgrupper. Inte heller läger/camper ska genomföras där spelare från olika lag/träningsgrupper och föreningar deltar. Arrangera inga provträningar. Tänj inte på gränserna kring detta.
Detta gäller i nuläget alla åldrar!

Det är frustrerande tider för alla oss som älskar fotboll, något som sakta börjar märkas av här på kansliet, uthålligheten börjar tryta, dagtid och kvällstid, via mail och telefon, anonymt och öppet. Under helgen har det från flera håll, inkommit frågor om träningsmatcher för barn och ungdomar.

Jag får även till mig att det sker kreativa försök att kringgå de gällande restriktionerna som vi alla som individer har att förhålla oss till, se nedan, och det kan jag inte förstå, vad är det för risker ni som föreningar och ledare är beredda att ta för att få spela match? Fortfarande dör människor och vården är överbelastad.

Det är också så att smittspridningen, lite beroende på vem man lyssnar på, är den högsta sedan Pandemins början och att unga drabbas i större utsträckning än för 1 år sedan, vilket borde göra oss alla, förbund, föreningar och ledare för lag motiverade att hålla i och ut.

Nedan kommer en påminnelse av restriktioner som vi har att förhålla oss till om vi ska kunna få igång fotbollen, vilket vi alla vill.

Det viktigaste att ta till sig är att;

När det gäller det personliga ansvaret anges
i myndighetens allmänna råd att idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan.
Var och en bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de

• hålla avstånd till varandra,

• inte dela utrustning med varandra,

• när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,

• undvika gemensamma omklädningsrum,

• resa till och från aktiviteten individuellt, och

• utföra aktiviteten i mindre grupper.
Dessa råd gäller enligt Folkhälsomyndigheten inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.
När det gäller varje verksamhetens ansvar anges att föreningar som bedriver idrott bör
• när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
• minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, samt

Här är det er föreningsstyrelse som är ansvarig, hör av er till dem om ni undrar hur er förening ser på rådande läge och hur och vad ni ska förhålla er till.

Här är länkarna som just nu styr vad Ni kan göra.

VG Regionen saker att ta på allvar här kan vara punkt 1 och 3.
Regionala rekommendationer förlängs till 2 maj - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

SvFF här är det av yttersta vikt att förstå att träningar får genomföras men man trycker på att det ska ske i mindre grupper som inte blandas under träning samt inga större samlingar under träning.
Nya riktlinjer under coronakrisen - Svensk fotboll
Svensk mall (svenskfotboll.se) (PDF-dokument)

RF Har er styrelse inte koll på vad som är RF:s råd uppdatera dem gärna. Eftersom det i första hand är föreningens ansvar att bedriva en smittsäker verksamhet och i andra hand du som ledare för ett enskilt lag i föreningen.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd. Vad innebär de för idrotten? - Riksidrottsförbundet (rf.se)

Med detta förtydligande om rådande situation i vårt område, hoppas jag på att vi i fotbollen gemensamt tar vårt ansvar för situationen.

Vill du prata om detta så är det bara att ringa mig.
Ha nu en bra vecka och ta ditt/ert individuella ansvar!
Micke Wireby
Kanslichef
0304-302 00