Kurs på hemmaplan

Kurs på hemmaplan

Här finns information om hur föreningen gör när man vill genomföra tränarutbildning C på hemmaplan:
1. Bestäm ett datum då ni vill köra utbildningen på hemmaplan.
2. Kontakta BFF:s Kansli för att boka en behörig instruktör (måste vara en handledarutbildad instruktör). Instruktörens arvode är 1500kr/ dag + reseersättning på 25 kr/mil.
3. Boka praktikplats.
4. Boka teorilokal med duk/projektor.
5. Beställ litteratur från SISU Idrottsböcker
OBS! Föreningen står för alla kostnader.
Föreningar som genomför kurser på hemmaplan får gärna bjuda in grannföreningar, annonsering kan även ske via BFF´s hemsida.
Ta alltid kontakt med föreningens SISU-konsulent innan du genomför en tränarutbildning på hemmaplan.