Målvaktstränarutbildning UEFA Mv B

Förkunskaper

Målvaktstränarutbildning B eller "gamla" Mv bas 2 diplom.

Målgrupp

Äldre ungdom- och seniortränare.

Omfattning

Kursmodul 1 (16 tim) - Hemuppgifter (8 tim) - Kursmodul 2 (16 tim) -Hemuppgifter – Kursmodul 3 (16 tim)

Innehåll

Målvaktstränarutbildning A ger dig en fortsatt kompetensutveckling inom alla de områden som är relevanta i den moderna fotbollstränarrollen. Kursen präglas av en helhetssyn på spelet och tränarrollen samtidigt som det sker en integrering av områdena; spelet, fotbollens ledarskap och målvaktsfys. Metodiken innebär en kombination av traditionella kurstillfällen där du arbetar interaktivt med kursdeltagare och tränarutbildare. Under webbperioder tillämpar du moment och kursuppgifter i din dagliga tränarmiljö på hemmaplan.

Målvaktstränarutbildning UEFA Mv B är en utbildning som är mer omfattande än tidigare specialistutbildningar (Mv C och Mv B). Utbildningen präglas av en helhetssyn på spelet, målvaktens roll i spelet samt målvaktstränarrollen. Utbildningen strävar efter att integrera områdena fotbollens ledarskap, målvaktsfys och spelet. Metodiken är en kombination av traditionella kurstillfälle och hembesök. Hembesöken som kursdeltagarna genomför själva har som syfte att spegla kursdeltagaren i dess hemmiljö utifrån givna frtågeställningar från utbildningen.

Ekonomi

Ca 15 000kr

Antal Deltagare

Varje kurs bör innehålla 20 deltagare.

Tränarutbildare

SvFF:s Tränarutbildare.

Arrangör

SvFF.

Ansökan

Publiceras här februari 2021.