UEFA B licens

Info om licens

  1. Försvinner min licens/tappar jag behörigheten? Nej. Det uppdateras med automatik när deltagaren genomför en licensfortbildning 2021 eller längre fram i framtiden.
  2. Kommer min diplom och utbildning, UEFA B, att upphöra? Nej. Diplomet erhåller deltagaren efter avslutad utbildning. Det gäller livet ut.
  3. Måste jag gå om min UEFA B utbildningen för att behålla licensen? NEJ. Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren diplom och licens. Licensens varaktighet är tre år. Efter de tre åren deltar deltagaren i en licensfortbildning a 16 h för att förnya/förlänga sin licens.
  4. Varför måste jag ha licens? Det är bestämmelse enligt UEFA Coaching Convention att samtliga medlemsländer ska ha lika system. Vi i Sverige har inte, ännu, kopplat licensen på B-nivå till tävlingsbestämmelserna. Just nu fyller licensfortbildningarna, endast, kompetenshöjande funktion och inte krav på att utöva yrket.

Information ifrån SvFF angående tränarutbildning